هشدار به بازنشسته‌های ورزشی در صورت عدم کناره‌گیری