فیلم/ اولین تصاویر از انفجار خودرو بمب گذاری شده در چابهار