انتقاد مجری پیشین «هفت» از جذب مخاطب تلویزیون با سلبریتی‌های کم‌سواد