اگر یک دهم اتفاقات فرانسه در ایران رخ می‌داد چه می شد؟ + فیلم و عکس