کاریکاتور/ جوان‌گرایی رانتی، جایگزین مدیرانِ بازنشسته