جلسه تودیع و معارفه معاون تشریفات دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد