سفر عجیب بسکتبالیست‌ها به رقابت های انتخابی جام‌جهانی