فیلم/ گزارش جالب از هواداران پرسپولیس در اطراف ورزشگاه آزادی