انتشار گسترده یک فیلم مستهجن در شوشتر؛ سه نفر تاکنون بازداشت شده‌اند