فیلم/ میهمان ناخوانده‌ای که موجب وحشت یهودیان پای دیوار ندبه شد!