توضیحات آیت‌الله موحدی کرمانی درباره ایرادات وارد شده به اظهاراتش