سامانه‌های پدافندی کاملا ایرانی در رزمایش مشترک پدافندی