فیلم/ تجربه‌ای هیجان انگیز تر از ترن هوایی، به کمک واقعیت مجازی