فیلم/ توضیحات پژمان‌بازغی در موردکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه