فیلم/ افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی/ رب گوجه 227 درصد؛ موز 168 درصد