نماینده تهران: بازنشستگان تا 15 آذر برای ترک پست های خود فرصت دارند