مراسم هفتمین روز درگذشت پدر سردار حاجی‌زاده برگزار شد