کلاهبرداری از ورزشکاران به نام «نهاد ریاست جمهوری»!