تصاویر/ زائران پیاده اربعین در مسیر قدیم کوفه به کربلا