فیلم/ پرواز خطرناک هواپیما از میان ساختمان‌های مسکونی