وزیر کشور: مردم به اطلاعیه‌های مرتبط با اربعین توجه کنند