قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در کمیته امداد ابلاغ شد