اینم تنها مکان بدون ایراد ورزشگاه آزادی از نظر ای‌اف‌سی!