شایعه‌ای که خیلی سریع تکذیب شد/ آیت‌الله جنتی از شورای نگهبان نمی‌رود