عکس/ گریم به‌یاد ماندنی فریماه فرجامی در ۲۷ سال پیش