عکس/ سالگرد ازدواج بازیگر «پاینخت» در کنار همسر و دخترش