معرفی فرمانده جدید مرکز آموزش تکاوران نیروی دریایی ارتش