اسلامی مدال طلای دوی 1500 متر مردان را بر گردن آویخت