عکس/ همدردی با قربانیان سونامی اندونزی به سبک هندی