برای خرید آپارتمان در صادقیه چقدر باید پرداخت کرد؟