تصاویر/ توزیع سبد کالا در مناطق زلزله زده ثلاث باباجانی