تصاویر/ حضور روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی