فیلم/ رکود مطلق در بازار خودرو/ ماشین چقدر ارزان می‌شود؟