بی‌توجهی دولت به یک حکم، ۱۸ میلیارد دلار برای کشور آب خورد!