وزارت دفاع ۱۲ فروند پهپاد و ۶ فروند بالگرد به نیروی انتظامی تحویل داد