اقدامات بانک ملت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی + فیلم