فیلم/ انفجار گاز در یک واحد مسکونی در ارومیه با ده مصدوم