فیلم/ حمید فرخ نژاد: زیر ۱۰هزار دلاری که باید هر ماه برای خانواده ام بفرستم، زائیدم!