عکس/ خودرویی که فرمانده ناجا با آن به دیدار مراجع تقلید رفت