واکنش چین به بازداشت رئیس اینترپل/ رئیس موقت انتخاب شد