عکس/ هومن برق‌نورد، بهنام تشکر و برزو ارجمند در فیلم ده نمکی