دستور روحانی به وزرای کشور و بهداشت برای کمک به سیل‌زدگان