تصاویر/ ازدواج صدراعظم سابق آلمان با زن جوان کره‌ای