مسافران قطار حادثه دیده زنجان- تهران جا به جا شدند