۳ مطالبه فراکسیون نمایندگان ولایی در ارتباط با جلسه بررسی CFT