عکس/ تحسین آقای کارگردان از بازی همسرش در «دلدادگان»