النصر یا الاهلی؟ ادعای اماراتی‌ها درباره مقصد بعدی کی روش