توزیع ۲۰ هزار حلقه لاستیک سنگین به بازار تا آخر هفته