خط و نشان مدیر باشگاه السد؛ مثل استقلال، پرسپولیس را هم در آزادی می بریم!