عاقبت مردی که خانه اش رافروخت وهمه را دلار خرید! +عکس